/Leveringsvoorwaarden
Leveringsvoorwaarden 2017-10-18T18:54:50+00:00

Leveringsvoorwaarden

Wij leveren uitsluitend d.m.v. voortijdige overboeking van het factuurtotaal via iDEAL of PayPal.

Wij gaan er van uit dat de door ons geleverde producten in goede staat werden verstuurd.
Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor schade opgelopen tijdens transport van onze producten.
Wij zullen er zorg voor dragen dat uw producten zo snel mogelijk worden geleverd, wanneer de producten op voorraad zijn bedraagt de levertijd meestal 3-5 werkdagen.

Genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Alle prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt. Mocht de prijs afwijken, ontvangt u altijd eerst een email. Afbeeldingen van producten kunnen afwijken van de werkelijkheid. Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Wij wijzen u uitdrukkelijk op onze privacy policy. Typefouten alsmede prijswijzigingen uitdrukkelijk voorbehouden.

Moet ik verzendkosten betalen?

Voor het verzenden van artikelen binnen Nederland worden geen verzendkosten in rekening gebracht.
Voor het verzenden van artikelen naar België wordt €9,31 in rekening gebracht.

Risico

De goederen zijn en reizen voor risico van de klant af verstuuradres.

Eigendomsvoorbehoud

Puursport behoudt zich het eigendom voor van voor alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Puursport aan de klant geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor/door Puursport.nl ten behoeve van de klant in het kader van de levering van goederen verrichtte of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten, en hetgeen Puursport van de klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de klant in de nakoming van de tussen Puursport en de klant gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

Aansprakelijkheid

Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Puursport in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Puursport niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld / nalatigheid aan de zijde van Puursport.
De klant vrijwaart Puursport te dezer zake tegen alle aanspraken van derden. De aansprakelijkheid van Puursport blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Puursport de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.
De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Puursport ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.